تبلیغات
دست نوشته ها - كوروش | برنامه نویسی + لینوکس و متن باز + روزنوشت + موسیقی

نویسنده: "feeruzy ارسال شده در: " عمومی ، "، زمان ارسال: " 4 آبان 89 ساعت 00:35"
هفت آبان ماه، گرامیداشت كوروش بزرگ!
بزرگ مردان ایران در ادوار مختلف متعددند اما بی شك یكی از بزرگ ترین آنان كوروش است ، بنیانگذار امپراطوری بزرگ ایران ، آن هم در 2500 سال پیش ! زمانی كه جهان ایران بود و شوكت ایران زمین. نامی از شرق و غرب نیز در آن دخیل نبود، صلح ایرانی بیش از نیمی از جهان از چین تا مصر و اروپای شرقی را فرا گرفته بود و ایرانیان برابر با تمامی مردمان می زیستند ، نه چون حال كه تبعیض در جهان موج میزند و ایران و ایرانی در بدترین شرایط تاریخ حیات خود هستند. جایگاه ایران در پایین ترین مكان ها و در دون پایه ترین درجات، اثبات آن هم در سطح علمی دانشمندان و عالمان و نیز در تولید دانش در این مملكت. هر روز نزدیك تر به سطح پایین ترین كشورهای بدور از تمدن و جهان سوم. آیا براستی جایگاه اصلی ایران این چنین است؟

پ.ن : این وبلاگ سیاسی نیست اما گاهی حقایق در سیاست ها ناپدید می شود.
پ.ن : امیدورام وبلاگم با این تفاسیر با مشكلی مواجه نشه.


آخرین ویرایش در: " 4 آبان 89 ساعت 00:49"


نظرات
گشتاسب اریایی میدانی؟
دانه ای را که در سرمای اسفند ماه زیر خاک مدفون میکنی ! با چه زحمت و مشقتی سر از خاک بیرون میکند ! و البته با چه دردی ! درد شکفتن و رویش ! درد سر بر آوردن از خاک ! از پستی خاک ...
گاهی یک اعتراض کوچک صنفی ! گاهی یک یاد !! از یک بزرگ ! از یک شهید ! از یک آرمان و از یک هدف ! و از یک ملت ! گاهی یادی از یک ملت ! مغرور و سرفراز ! حتی اگر در گذشته باشد اگر هزار سال پیش مثل فردوسی و شاهنامه اش !! هم باشد یکباره سر از خاک برون آوردن است
نهراس که سیاسی باشی یا نباشی !!!
بترس از روزی که دیگر آزاده نباشی !! حالا به قیمت سیاسی بودن یا نبودن

ارسال شده در 4 آبان 89 03:59