تبلیغات
دست نوشته ها - منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر (سخت افزار،نرم افزار،هوش مصنوعی،فناوری اطلاعات) | برنامه نویسی + لینوکس و متن باز + روزنوشت + موسیقی

نویسنده: "admin ارسال شده در: " درسی ، "، زمان ارسال: " 24 فروردین 88 ساعت 19:24"

مطالبی که به نظر شما می رسد مربوط به منابع و کتاب های کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر در گرایش های معماری کامپیوتر (سخت افزار) ، هوش مصنوعی ، نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات(IT) می باشد.

ابتدا دروس و ضرایب آنها:
 درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)  شامل 25 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 1 دارد.
درسریاضیات (آمار و احتمال - ریاضیات مهندسی - محاسبات عددی  ساختمان گسسته)  که شامل 24 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 2 دارد.
(ساختمان داده - مدارهای منطقی - معماری كامپیوتر  سیستم عامل - نظریه زبانها و ماشینها) 30 تست ، تمامی داوطلبان  باید پاسخگوی این دروس باشند و ضریب 4 دارد.
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الكتریكی - VLSI  الكترونیك دیجیتال - انتقال داده( 25 تست ، فقط داوطلبان رشتۀ سخت افزار باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم - كامپایلر - زبانهای برنامه سازی - پایگاههای داده). 25 تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
 دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الكتریكی - طراحی الگوریتمها  ی هوش مصنوعی) ، شامل 25 تست که ضریب 2 دارد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد كامپیوتر:

     1- ساختمان داده
الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش

ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج) Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

الف) كتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتس پیتر ترجمه دكتر عبدالحسینصراف زاده

ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهای منطقی

الف) كتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماری كامپیوتر

الف) كتاب ارشد معماری كامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر)

ب) Computer system Architecture. By Mano

5- سیستم‌ عامل

الف) كتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دكتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش

ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings

د) Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته

الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش

ب) ریاضیات گسسته و تركیباتی از دیدگاه كاربردی تالیف رالف گریمالدی ترجمه دكتر علی عمیدی - ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- ریاضی مهندسی

الف) كتاب ارشد ریاضی مهندسی گردآوری شده توسط فرزین حاجی ‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی كارشناسی ارشد:ریاضی مهندسی، تالیف دكتر مسعود نیكوكار

8- آمار و احتمال مهندسی

الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دكتر هژبر انتشارات پوران پژوهش

ب)مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی كارشناسی ارشد:آمار و احتمال مهندسی تألیف دكتر مسعود نیكوكار

ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دكتر وحیدی

9- محاسبات عددی

الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددی تالیف دكتر قلی‌زاده

ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دكتر فائزه توتونیان

د) آنالیز عددی و روش‌های كامپیوتری نوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دكتر منصور نیكخواه بهرامی - ناشر: دانشگاه تهران

ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دكتر بابلیان و میركمال میرنیا

10 - پایگاه‌های داده

الف) كتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج) Database system Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌های برنامه سازی

الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپایلر

الف) اصول طراحی كامپایلرها تالیف آهو، اولمن

13- طراحی الگوریتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz
ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دكتر محمود نقیب‌زاده

14- مدارهای الکتریکی
الف) مدارهای الكتریكی ترجمه دكتر جبه‌دار مارالانی

ب) مدارهای الكتریكی نوشته ویلیام هیت

15- هوش مصنوعی
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell
ب) هوش مصنوعی تالیف دكتر فهیمی

16- زبان انگلیسی (عمومی)

504 واژۀ کاملاً ضروری تالیف Murray Brombergآخرین ویرایش در: " 8 اردیبهشت 88 ساعت 01:41"
برچسب ها: "کارشناسی ارشد" ، "ارشد" ، "منابع کنکور" ،

نظرات